Text Box: تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي مكانيك

 

                   

                                             

 

 

 

 

[The link bar feature is not available in this web]

 

پيام معاون تحصيلات تکميلی دانشكده مهندسي مكانيك:

با سلام
به پايگاه تحصيلات تكميلي دانشکده مهندسی مکانيک خوش آمديد. حوزه تحصيلات تکميلی دانشکده مهندسی مکانيک مفتخر است که اطلاعاتی را به استحضار شما متقاضيان تحصيل در دوره‌های کارشناسی ارشد، دکترا، پسا دکترا، دانشجويان، فارغ‌التحصيلان و علاقمندان برساند.

در حال حاضر حدود 300 دانشجوی کارشناسی ارشد و 100 دانشجوی دکترا در گرايش‌های مختلف تحصيلات تکميلی اين دانشکده شاغل به تحصيل می‌باشند. تجربيات سالهای گذشته نشان می‌دهد که متقاضيان برجسته تحصيلات تکميلی، اين دانشکده را برای ادامه تحصيل خود بر می‌گزينند. با اين تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا می‌توان اذعان نمود که حوزه تحصيلات تکميلی دانشکده مهندسی مکانيک يکی از بزرگترين واحدهای تحصيلات تکميلی در سطح کشور می‌باشد. گرايش‌های مصوب کارشناسی ارشد و دکترای دانشکده مهندسی مکانيک عبارتند از: طراحی کاربردی، تبديل انرژی، بيومکانيک، ساخت و توليد، مهندسی دريائی، سيستم‌های انرژی و مهندسی هسته‌ای.

تحصيلات تکميلی دانشکده مهندسی مکانيک هماهنگ با برنامه‌ها و سياست‌های دانشگاه، همه ساله تعدادی از فارغ‌التحصيلان کارشناسی و کارشناسی ارشد برجسته خود را از طريق دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه بدون آزمون ورودی و فقط از طريق بررسی پرونده آنها و مصاحبه پذيرش می‌نمايد. علاوه بر اين حوزه تحصيلات تکميلی در صدد تغييرات اساسی در شيوه پذيرش خود می‌باشد، به نحوی که در کوتاه‌ترين زمان و بهترين وجه متقاضيان برجسته را انتخاب نمايد.

حوزه تحصيلات تکميلی دانشکده مهندسی مکانيک بر آنست که پيشگام با آهنگ روزافزون توسعه علوم و تکنولوژی در جهان و کشور، گرايش‌های جديد مرتبط با مهندسی مکانيک را برنامه‌ريزی و بعد از طی مراحل تصويب به اجرا درآورد. علاوه بر اين هماهنگ با برنامه‌ها و سياست‌های کلان دانشگاه، ارتباط با دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی معتبر دنيا را در اولويت برنامه‌های خود قرار داده است و از طريق تبادل دانشجو و استاد و نيز اجرای دوره‌های مشترک با دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی معتبر دنيا و نيز جذب اساتيد برجسته ايرانی و خارجی به عنوان استاد معين رساله‌های ارشد و دکترا، امکانات و فرصت‌های پژوهشی مناسبی را در جهت دستيابی به مرزهای دانش و فناوری در اختيار دانشجويان کارشناسی ارشد و دکترای خود قرار داده است. در اجرای اين امر هم اکنون تعدادی از دانشجويان کارشناسی ارشد و دکترای اين دانشکده با هماهنگی با تحصيلات تکميلی دانشکده و اساتيد راهنمای خود با عنوان ماموريت تحصيلی شش ماهه و يک ساله در دانشگاهها و مراکز معتبر تحقيقاتی جهان به پژوهش اشتغال دارند.                                                               

                                                                                                                              محمدحسن سعيدي

                                                                                                                                                       معاون تحصيلات تکميلی

                                                                                                                                                    دانشکده مهندسی مکانيک