دانشگاه  صنعتي شريف                                                

 

 

 

                                                                    

آموزش دانشكده مهندسي مكانيك

To contact us:

Phone: 021-66165566

Fax: 021-66000021

E-mail: education AT mech.sharif.edu

Text Box: به پايگاه اينترنتي آموزش دانشكده مهندسي مكانيك خوش آمديد. 

لطفا نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود را به آدرس         education@sharif.edu  ارسال نماييد.
Text Box: Home
Text Box: Instruction
Text Box: Forms
Text Box: Announcement
Text Box: Curriculum
Text Box: People
Text Box: Related links
Text Box: Professors
Text Box: syllabus